Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Ocena funkcjonowania narządu ruchu

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji osób dorosłych i dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego.