Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – Ordynowanie leków i wypisywanie recept

cdkm-recepty

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH. Kurs składa się z dwóch części.

CZĘŚĆ I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty. Zobacz więcej